Jak si poradit s výběrem antidekubitní matrace?

Jak si poradit s výběrem antidekubitní matrace?


Klidný spánek a nerušený odpočinek na lůžku je pro zdravého člověka velmi důležitý. Mnohem důležitější je však pro osoby v seniorském věku nebo člověka nemocného a dlouhodobě upoutaného na lůžko.
Komfort, ale i bezpečí a prevenci vzniku nebezpečných proleženin přináší antidekubitní matrace. Jak vybrat správnou antidekubitní matraci a jaké druhy matrací proti proleženinám jsou na trhu dostupné se dozvíte v následujícím článku.

Co jsou dekubity?

Dekubity neboli proleženiny jsou závažným ošetřovatelským problémem, který postihuje všechny věkové skupiny pacientů. Tzv. dekubitus poškození kůže nebo tkání způsobené přímým tlakem nebo třecími silami. Dekubity způsobují pacientům nejen nepohodlí, ale v pozdějších fázích i značné utrpení a zvyšují náklady na léčbu. 

Jak dekubity vznikají?

Dekubitus (proleženina) vzniká tehdy, překročí-li intenzita tlaku v místě styku podložky s kůží hodnotu normálního krevního tlaku v kapilárách, tj. 4,27 kPa. Následně dojde k zástavě cirkulace krve ve tkáních, což má za následek lokální ischémii, buňky v kůži a v podkoží jsou poškozovány nedostatkem kyslíku a živin. 

Stav kůže závisí na jejím prokrvení, inervaci, na zevním prostředí a výživě pacienta. Je-li určitá část těla dlouhodobě vystavena tlaku, vlhkosti nebo tření, může dojít k poškození kůže a ke tvorbě dekubitů. Pokud kůže již jednou odumře, je tento proces nezvratný.

I zde platí jako vždy, že prevence je základ. Je třeba dbát především na včasnou identifikaci rizikových faktorů a zajištění neporušenosti pokožky. V případě vzniku dekubitu je nezbytné zahájit správnou léčbu.

Kde se dekubity nejčastěji vyskytují?

Obecně jsou vznikem proleženin nejvíce ohrožena místa, která jsou v poloze vleže (na zádech, boku, břiše) nejvíce vystavena tlaku. Nejvíce dekubitů vzniká v křížové oblasti (31%), dále jsou to hýždě nad sedacími hrboly (27%) a následují paty (20%). Dekubity také často vznikají na loktech, kotnících, kolenech, lopatkách, ale mohou vznikat i  na uších či na tvářích.

Pro určení závažnosti se používá takzvaná Torrancova klasifikace stádií dekubitů:

 • 1. stupeň: zarudnutí kůže způsobené otlakem – krevní oběh není zcela narušený.
 • 2. stupeň: dlouhodobé zarudnutí, změna barvy kůže i na modrou nebo bílou – může docházet k otoku.
 • 3. stupeň: poškození a tvorba vředu v kůži – vzniká otevřená rána.
 • 4. stupeň: rozšíření poranění pod kůži – rána zasahuje do svalu.
 • 5. stupeň: nekróza a odumírání svalu – nastává často infekce a hniloba tkáně.

Jaká je prevence vzniku dekubitů?

Vzniku otlačení, které může přerůst až v dekubity vyšších stupňů lze účinně bránit několika preventivnímu kroky:

 1.    Polohování – je nejdůležitější forma prevence. Pokud pacient nemá dostatečný pohyb, je nutné, zajistit jeho otáčení na lůžku v pravidelných intervalech, aby k otlakům na problematických místech nedocházelo. Pacient se nejprve otočí na jeden bok, poté na záda, pak na druhý bok a zpět. V žádné z těchto poloh by pacient neměl být déle než 2 hodiny.

Důležité je také, aby pacient ležel na polohovatelném lůžku s kvalitním roštem a antidekubitní matrací, která tělo nadlehčuje a zmírňuje tlak, který na místa s velkým rizikem vzniku dekubitů, působí. V neposlední řadě lze pacientům také ulevit pomocí antidekubitních pomůcek jako jsou molitanové, pěnové či gelové podložky, vkládací klíny či polštáře.

 1.    Odstranění vlhkosti – k tomu, aby na kůži nevznikly dekubity, musí být  pokožka pacienta stále udržována v suchu, a to i v kožních záhybech. Pokožka by ale neměla být vysušená. Pro prevenci otlačenin je možné využít ochranné krémy a gely.

U pacientů s únikem moči či u těch, které trápí nadměrné pocení mohou s udržením suché pokožky pomoci inkontinenční podložky, které zároveň zabrání i znehodnocení antidekubitní matrace. U pacientů, které trápí pomočování jsou pak jsou nutným doplňkem inkontinenční pleny či inkontinenční kalhotky.

 1.    Hygiena – u trvale ležících pacientů je nutné dbát na pravidelnou hygienu. Kůži je nutné udržovat v čistotě a suchu. Po každém koupání či omytí pokožky je nutné pacienta důkladně osušit a kůži ošetřit vhodnou kosmetikou (např. Menalind, u hlubších ran pak pouze fyziologický roztok).

Na kůži by však ošetřující nikdy neměl vyvíjet přílišný tlak, aby nedošlo k prohloubení poškození. Důležité je také dbát na osobní hygienu, z toho důvodu si vždy před ošetření pacienta umyjte ruce teplou vodou s mýdlem a používejte jednorázové latexové rukavice.

 1.    Výživa – riziko vzniku dekubitů vzrůstá u pacientů, jejichž kůže není dobře vyživená a hydratovaná. K tomu, aby byl pacient i jeho kůže v dobré formě, je nutné zajistit dostatečné množství plnohodnotné vyvážené stravy (např. ve spolupráci s nutričním terapeutem) a dostatečný příjem tekutin.

Co je antidekubitní matrace?

Jedná se o zdravotní matraci, která díky svému speciálnímu složení a ortopedickým vlastnostem pomáhá předejít vzniku proleženin (dekubitů) a nepohyblivým pacientům poskytuje úlevu od bolestí, které jim proleženiny způsobují. Antidekubitní matrace činí pobyt na lůžku snesitelnější. 

Hlavním benefitem antidekubitních matrací je odlehčení těch částí těla, které jsou rizikové pro vznik dekubitů. V důsledku dlouhodobého pobytu na lůžku je vlivem gravitace tkáň stlačována mezi podložku a kost. Antidekubitní matrace jsou vyrobeny tak, aby tento tlak u částí těla, které jsou v kontaktu s podložkou, snížily.

Rovnoměrně rozložený tlak na větší plochy těla je méně nebezpečný, než tlak lokalizovaný na malou plochu. Je důležité, aby tlak přestal působit ještě před vznikem nevratných změn ve tkáních a v krevním řečišti. Tuto pomoc dokáže matrace proti dekubitům zajistit.

Rozlišujeme 2 typy antidekubitních matrací:

 1. PASIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE
 2. AKTIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

Pasivní antidekubitní matrace bez kompresoru jsou určeny převážně pro nízké nebo střední riziko ohrožení vznikem dekubitu.

Pasivní antidekubitní matrace jsou vyrobeny z pěnových materiálů a jsou podélně i příčně prořezány do anatomických zón, což zajišťuje ležící osobě rovnoměrné rozložení váhy na podložku.

Výhody pasivní antidekubitní matrace:

 • rovnoměrné rozložení tlaku na tělo pacienta;
 • brání před přehřátím a hromaděním vlhkosti;
 • kopírují povrch těla a poskytují adekvátní oporu;
 • některé matrace lze otáčet (mají z každé strany jinou tuhost);
 • oproti antidekubitním matracím s kompresorem, není potřeba připojení do elektřiny a také při jejich používání nevzniká žádný hluk.

Nevýhody pasivní antidekubitní matrace:

 • pacienta je stále nutné manuálně v pravidelných intervalech přetáčet.

Aktivní antidekubitní matrace jsou podle úrovně komfortu určeny převážně pro střední, vysoké nebo velmi vysoké riziko vzniku dekubitů, zejména pro pacienty imobilní nebo ty, kde je kontraindikováno manuální polohování.

Tento typ matrace je nafukovací antidekubitní matrace s kompresorem. Matrace je rozdělena na zóny, kde dochází k výměně vzduchu v intervalech, které jsou dané nebo je lze měnit (tzv. cykly nafukování a vyfukování). 

Antidekubitní aktivní matrace se pokládají na lůžko po sundání původní matrace nebo se původní matrace ponechá a aktivní matrace se položí na ni.

Většina aktivních antidekubitních matrací s kompresorem je určena na polohovatelný rošt a má snímatelný pratelný potah.

Výhody aktivní antidekubitní matrace:

 • dokonale se přizpůsobí tělu pacienta;
 • nastavitelné nafukovací a vyfukovací cykly částečně zastoupí manuální polohování pacienta;
 • masáž pomocí antidekubitní nafukovací matrace zlepšuje prokrvení tkání;
 • nastavení lze přizpůsobit váze a stavu pacienta.

Nevýhody aktivní antidekubitní matrace:

 • kompresor může působit rušivě.

Kdy uvažovat o nákupu antidekubitní matrace?

Kvalitní antidekubitní matrace je nezbytnou pomůckou, pokud máte v péči nepohyblivého pacienta upoutaného trvale nebo dočasně na lůžko. Zdaleka se nemusí jednat pouze o seniory. Matrace proti proleženinám mohou využít také pacienti po náročných operacích, osoby v paliativní péči, osoby s těžkým postižením pohybového aparátu atd. 

S pořízením kvalitní matrace na proleženiny se nevyplatí otálet. Nejlépe lze vzniku závažným proleženin zabránit především prevencí.

Při výběru je nutné zvážit pro koho je antidekubitní matrace určena a jak vysoké je riziko vzniku proleženin

Každý pacient, u kterého hrozí riziko vzniku dekubitu, musí používat antidekubitní matraci. Zvolena má být vždy podle míry rizika. Čím více je pacient rizikový, tím více záleží na charakteru matrace, na které leží.

RIZIKOVÉ FAKTORY VZNIKU PROLEŽENIN

 1.     Nepohyblivost a omezená míra aktivityztráta pohyblivosti je hlavní rizikový faktor spolu s dobou působení tlaku. Čas, po který tlak působí, hraje větší roli než intenzita tlaku (tedy dlouhodobě působící relativně nízký tlak je nebezpečnější než krátkodobě působící vysoký).
 2.     Tělesná hmotnost – riziko narůstá u lidí s podvýživou i nadváhou, klesá u lidí, kteří mají normální tělesnou hmotnost, tedy jsou v normálním pásmu BMI (Body mass index, používá se jako měřítko tělesné hmotnosti, vyjadřuje vztah mezi tělesnou hmotností a výškou).  Lidé s nízkou vrstvou podkožního tuku jsou více ohroženi lokálním tlakem na výčnělky kostí a naopak u lidí s vyšší hmotností jsou tkáně více stlačovány k podložce.
 3.     Věk – riziko je výrazně vyšší u lidí nad 60 let věku.
 4.     Nedostatečná výživa – vede ke ztrátě tělesné hmotnosti, úbytku podkožní tkáně a svalové atrofii. Kůže ztrácí elasticitu a pevnost a mnohem snáze se poškodí. Dalšími kritickými faktory jsou nízký přísun vitamínu C, nedostatek zinku a selenu.
 5.     Působení vlhka na kůži při inkontinenci moči, stolice, nadměrném pocení – vlhko spolu s agresivními látkami obsaženými v moči, stolici i potu vede k maceraci kůže a k jejímu poškození. Používáním inkontinenční podložky vyrobené z materiálů, které absorbují vlhkost a jsou s pokožkou v kontaktu prostřednictvím rychle schnoucích povrchů, můžete předejít vzniku dekubitů. Gumové či igelitové podložky prokazatelně zvyšují riziko vzniku dekubitů.
 6.     Zvýšená tělesná teplota – zrychluje metabolismus, což zvyšuje nároky na kyslík zejména v oblastech, které jsou vystaveny tlaku.

Na co si dát při výběru antidekubitní matrace pozor?

Při výběru aktivní antidekubitní matrace dbejte na tichost chodu kompresoru a také si všímejte kvality provedení svrchní vrstvy matrace, která je v blízkém kontaktu s pokožkou pacienta.  Potah antidekubitní matrace by měl být vždy pratelný a dezinfikovatelný, nepropustný pro vodu, ale zároveň paropropustný v místech styku s pokožkou. Matrace pro prevenci dekubitů by měla být vždy pružná a maximálně se přizpůsobit tělu pacienta.

Na e-shopu Lukovshop.cz najdete velký výběr pasivních i aktivních antidekubitních matrací. Výhodně můžete pořídit například antidekubitní matraci s kompresorem


V případě jakéhokoliv dotazu k výběru antidekubitní matrace či jiných zdravotních pomůcek jsme vám k dispozici na e-mailu info@lukovshop.cz či na tel. čísle +420 739 445 683.