Jednorázové ochranné oděvy

Jednorázové ochranné pomůcky jsou výrobky určené k jednorázovému použití s cílem ochránit jednotlivce před potenciálními riziky v různých pracovních prostředích. Tyto pomůcky jsou běžně používány v zdravotnictví, průmyslu, laboratořích a dalších oborech, kde je nezbytná ochrana před kontaminací, infekcemi nebo jinými nebezpečími.