Statické vzduchové matrace proti proleženinám

Statické vzduchové matrace proti proleženinám jsou vhodné pro pacienty s nižším rizikem vzniku proleženin. Matrace jsou navrženy tak, aby rovnoměrně rozložily tlak na celém povrchu matrace. Jsou velmi stabilní a nemají pohyblivé části. Matrace jsou vhodné jak do domácího, tak i nemocničního prostředí.