Jak získat příspěvek od zdravotní pojišťovny na inkontinenční pomůcky?

Inkontinence neboli únik moči je problém, který trápí jak seniory, tak se často objevuje i u mladších osob, zejména pak u žen po porodu nebo při ochabnutí svalů pánevního dna. V současné době existují způsoby, jak lze únik moči zmírnit a na trhu je celá řada inkontinenčních pomůcek, které mohou přispět ke zkvalitnění života pacienta, který inkontinencí trpí. Na některé z inkontinenčních pomůcek je možné získat příspěvek od zdravotní pojišťovny. 

Jaké jsou typy inkontinence?

 Pokud vás nebo někoho z vašeho okolí trápí inkontinence, rozhodně byste měli vyhledat lékaře, který navrhne řešení. V první fázi doporučujeme  obrátit se na praktického lékaře, který vás odešle ke specialistovi. Při léčbě totiž záleží na tom,v jakých situacích se únik moči projevuje.  

Běžně se rozlišují tyto typy inkontinence:

  • stresová - projevuje se většinou u žen po porodu nebo v menopauze v situacích jako skákání na trampolíně, kýchání, smích apod.

  • urgentní - náhlá akutní potřeba jít na toaletu a rychlé pomočení se projevuje zejména v noci. Může vás trápit v případě infekce močových cest, ale může být i následkem traumatu nebo projevem závažnějších onemocnění jako např. cukrovka. 
  • smíšená - kombinace stresové a urgentní inkontinence. 
  • paradoxní  - tento typ trápí především muže. Na vině je často zvětšená prostata, která blokuje normální průchod moči. Močový měchýř se v důsledku toho přeplní a moč pak “přetéká” a nelze únik kontrolovat. 
  • reflexní - ovlivňuje ji porucha v centrálním nervovém systému. Objevuje se nejčastěji u pacientů se stařeckou demencí.
  • psychogenní - vzniká pod vlivem strachu a stresu. Mohou jí trpět děti, ale i senioři ve vysokém věku.

U prvních 4 typů inkontinence je specialistou, který je nejčastěji řeší urolog, případně gynekolog u posledních dvou typů je dobré se obrátit na neurologa. U seniorů pak může pomoci i geriatr.

Při vyšetření zjistí lékař vaši anamnézu, odebere krev a moč a vyšetří pohmatem močový měchýř (u mužů i prostatu). Důležité budou detailní informace o tom, kdy k inkontinenci dochází. Pomoci s přesnou diagnózou může být vedení deníku, do kterého si budete zaznamenávat, kdy k úniku došlo a jak byl závažný.

Lékař vás může podrobit ještě dalším textům, které odhalí například, zda netrpíte poruchou ledvin nebo jiným onemocněním. Často se také při vyšetření měří objem močového měchýře.

Jak se inkontinence léčí?

Inkontinence zpravidla pacienty neohrožuje na životě, ale velmi znesnadňuje jejich každodenní běžný život. Za svoje problémy stydět a cítit se poníženě. Kupování inkontinenčních pomůcek z vlastní kapsy je také velmi nákladné a pro pacienti s nízkými příjmy nebo v důchodu vzniká nadměrný stres i kvůli tomuto aspektu úniku moči.

Naštěstí se inkontinence ve velké části případů dá vyřešit například úpravou váhy, změnou životního stylu nebo pravidelným cvičení svalů pánevního dna. Kvalita života pacientů, kterým se úspěšně povede projevům častého úniku moči zabránit, vzroste opravdu výrazně. 

V některých případech je možné pacientovi ulevit pomocí chirurgických zákroků jako například podepření močové trubice speciální páskou či vložení umělého svěrače do močové trubice. Nicméně u funkčních či neurologických poruch může léčba být komplikovaná a výsledek není zcela zaručen.

AdobeStock_264238123-min_1_30

Jaké inkontinenční pomůcky se nejčastěji využívají?

V současné době existuje celá řada pomůcek, které mohou přispět k tomu, aby se kvalita života zlepšila. 

Mezi nejčastěji využívané pomůcky pro mírné obtíže u aktivních pacientů patří inkontinenční vložky a kalhotky, které poskytují dostatečnou ochranu, ale jsou zároveň prodyšné a velmi diskrétní. 

U těžších forem inkontinence se lze spolehnout na pleny s vysokou absorpční schopností, které pohltí jak vlhkost, tak i zápach.

Pro ležící pacienty jsou nezbytnými pomůckami nepropustná gumová prostěradla a savé jednorázové podložky. Ekologičtější volbou jsou pak opakovatelně používané pratelné inkontinenční látkové podložky.  

Jak získat poukaz na inkontinenční pomůcky?

V případě, že výše problémy s únikem moči trvají déle než 1 měsíc a změna životního stylu či léčba zatím nepřinášejí požadované výsledky, může vám lékař vystavit poukaz, na základě kterého můžete získat příspěvek od zdravotní pojišťovny na pořízení inkontinenčních pomůcek. 

Výše příspěvku se liší podle toho, do jakého stupně inkontinence spadáte.

  1. stupeň - při úniku moči za 24 hodin od 50 ml do 100 ml máte nárok na 437 Kč měsíčně od pojišťovny a vaše spoluúčast tvoří alespoň 15 %. Nejčastěji je tento poukaz uplatňován na inkontinenční vložky.
  2. stupeň inkontinence - při úniku 100 ml až 200 ml za den máte nárok na 877 Kč a vaše spoluúčast na nákup vybraných pomůcek tvoří 5 %
  3. stupeň inkontinence - týká se pacientů s úhrnným únikem více jen 200 ml moči/den. Pojišťovny v tomto případě přispívají až 11655 Kč a pacient se na nákupu pomůcek podílí 2 % z celkové částky. U tohoto stupně mají pacienti navíc nárok i na čerpání příspěvku na inkontinenční podložky. Částka 214 Kč + 25 % spoluúčast pokrývá zhruba 30 ks inkontinenčních podložek/měsíc. 

Vypsaný poukaz od lékaře lze uplatnit maximálně na 150 ks pomůcek měsíčně. Každý poukaz platí pro jeden druh pomůcky, přičemž lékař může v případě potřeby vypsat poukazů více (např. jeden na vložky, jeden na kalhotky). Zpravidla bývají poukazy určené na měsíční spotřebu. 

Inkontinenční pomůcky i další hygienické potřeby pro pacienty s únikem moči najdete na e-shopu lukovshop.cz.