Jaké pomůcky hradí zdravotní pojišťovna?

Často dostáváme od našich zákazníků otázku, na jaké pomůcky lze čerpat příspěvek od zdravotní pojišťovny a které zdravotní pomůcky jsou hrazené ze zdravotního pojištění úplně. Na možnosti úhrady zdravotních pomůcek se podíváme v tomto článku podrobněji.

Ze zdravotního pojištění v České republice jsou částečně nebo zcela hrazené některé zdravotní pomůcky. Jaké konkrétně to jsou je určeno zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (příloha č. 3). Ten kromě obsáhlého seznamu pomůcek uvádí mimo jiné i kdo, za jakých podmínek a také na jak dlouhou dobu, může danou pomůcky předepsat. 

Za jakých podmínek lze využít poukaz na zdravotní pomůcku?

Pomůcky mohou předepsat lékaři různých specializací. Záleží vždy na konkrétním problému, který pomůcka kompenzuje. 

Praktičtí lékaři mohou například vystavit poukaz na polohovací lůžko, mechanický vozík, nebo například na vanový zvedák. Specialisté jako například geriatrie, pediatři, gynekologové nebo lékaři ortopedie pak mohou poukaz vystavit i na specifičtější pomůcky, které jsou pro zajištění co nejlepšího zdravotního stavu pacienta nezbytné. 

V tabulce, která je součástí zákona, je vždy uvedeno, kdo na danou pomůcku může poukaz vystavit. Kromě jiného je tam uvedena i doba/interval, na který je pomůcka předepsána. 

U elektrického vozíku nestačí schválení jedním specialistou, ale pacient musí získat stanovisko od 6 odborníků. Konkrétně je pro získání elektrického vozíku nutné navštívit rehabilitační oddělení, absolvovat vyšetření na interně, pohovor s psychologem nebo psychiatrem, vyšetření od ortopeda, vyjádření z oftalmologie a neurologie.

AdobeStock_466722093 (1)

Na jaké zdravotní pomůcky lze poukaz od lékaře využít?

Léčebné či ortopedické pomůcky jsou dle zákona klasifikovány do jednotlivých skupin podle zdravotních obtíží, které pomáhají řešit:

Seznam skupin

01 - Zdravotní pomůcky krycí

02 - Zdravotní pomůcky pro inkontinentní pacienty 

03 - Zdravotní pomůcky pro pacienty se stomií

04 - Zdravotní pomůcky ortopedicko protetické a ortopedická obuv

05 - Zdravotní pomůcky pro pacienty s diabetem a jinými poruchami metabolismu

06 - Zdravotní pomůcky pro kompresní terapii

07 - Zdravotní pomůcky pro pacienty s poruchou mobility

08 - Zdravotní pomůcky pro pacienty s poruchou sluchu

09 - Zdravotní pomůcky pro pacienty s poruchou zraku

10 - Zdravotní pomůcky respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy

11 - Zdravotní pomůcky nekategorizované

 

Kromě názvu pomůcky a jejich stručného popisu se dále v tabulce dozvíte maximální výši úhrady od pojišťovny, tedy to, zda je pomůcka hrazená zcela a v jaké výši, případně, jaký je u dané pomůcky doplatek ze strany pacienta.

Dalším zajímavým údajem je množstevní limit. Ten uvádí množství a také dobu, po kterou může pacient tuto pomůcku využívat. Například pojišťovna hradí 30 kusů inkontinenčních podložek měsíčně, bederní ortézu pro pacienty po operacích v množství 1 kus na 1 rok, 2 páry kompresních punčoch na rok atd.

U nákladnějších pomůcek je doba použitelnosti delší. Například na nové chodítko má pacient nárok až po 5 letech používání. U polohovacích lůžek pro dospělé je limit stanoven na 1 kus na deset let.

Opravu a servis pomůcek lze také částečně hradit ze zdravotního pojištění. Částka za opravu je nižší u pomůcek, které jsou v tzv. režimu cirkulace, tedy jde o pomůcky zapůjčené zdravotní pojišťovnou na určitou dobu.

Na co všechno přispívá Všeobecná zdravotní pojišťovna?

Všeobecná zdravotní pojišťovna se stejně jako všechny jiné zdravotní pojišťovny musí řídit zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku lze uplatnit například na:

Mimo tohoto nabízí Všeobecná zdravotní pojišťovna širokou škálu benefitů a příspěvků například pro diabetiky, pro osoby s bezlepkovou nebo nízkobílkovinovou dietou a poskytuje také příspěvek na paruky, protetické podprsenky či chladicí čepice pro onkologické pacienty.

AdobeStock_391959884 (2)

Jaký je postup při žádosti o proplacení zdravotní pomůcky?

Správný postup je následující - společně s praktickým lékařem nebo specialistou proberete, jaké jsou možnosti a jakou zdravotní pomůcku by vám pro řešení vašich zdravotních obtíží navrhoval. Následně musí vystavit žádanku o schválení/povolení, u které je nutné, aby ji odsouhlasila zdravotní pojišťovna. Až teprve poté lékař vystavuje Poukaz na léčebnou nebo ortopedickou pomůcku.

Nelze tedy pomůcku zakoupit a následně požadovat po lékaři poukaz a po pojišťovně proplacení.

Jak dlouho platí poukaz na zdravotní pomůcku?

Vystaví-li vám lékař poukaz, je standardně platný po dobu 30 dní. Pokud určí lékař jinak, lze platnost poukazu prodloužit, ale maximálně na dobu 1 rok. Tato lhůta pro poukazy platí o roku 2021. Dříve bylo možné poukaz uplatnit až do 90 dnů od vystavení lékařem.

V současné době na lukovshop.cz není možné uplatnit poukaz na zdravotní pomůcky od lékaře, ale již brzy vám tuto službu nabídneme také.